9:00 تا 17:00

03100000000

درخواست همکاری با شباویز سیر سپاهان

نام *

نام خانوادگی*

نام پدر*

جنسیت*

کد ملی*

شماره شناسنامه *

تاریخ تولد*
/ /

محل صدور*

دین

وضعیت تاهل*

وضعیت نظام وظیفه*

ایمیل*

تلفن ثابت (به همراه کد شهر)*

تلفن همراه*

نشانی محل سکونت*

آخرین مقطع تحصیلی*

رشته و گرایش تحصیلی*

وضعیت تحصیلی
ورودی نامعتبر

میزان تسلط بر زبان انگلیسی*

دروره های آموزشی

لطفا هریک از دورهای آموزشی گذرانده شده را در یک خط و با جزئیات زیر درج نمایید.
عنوان دوره - نام آموزشگاه - محل آموزشگاه - مدرک یا گواهینامه اخذ شده است؟ - تاریخ شروع و پایان دوره

سوابق کاری

لطفا هریک از سوابق کاری خود را در یک خط و با جزئیات زیردرج نمایید.
تاریخ شروع و پایان فعالیت - زمینه کاری محل فعالیت - وظیفه یا پست شما در محل فعالیت - میزان حقوق دریافتی - علت ترک کار(در صورت ترک کار)

نوع همکاری*

ارسال رزومه

لطفا فایل رزومه خود را با فرمت pdf یا docx ارسال نمایید. حداکثر حجم فایل قابل قبول 5MB می باشد.